KRANES KONDITORI Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 5 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

Dramatisering av Cora Sandels roman med samma namn

Skandalen är ett faktum. På Kranes konditori sitter Katinka Stordal och dricker porvin. Hon är stadens bästa sömmerska, och nu när hundraårsjubileet står för dörren har hon fullt upp med beställningar. Men kunderna får vänta förgäves. Katinka gör revolt! Utan ringaste pliktkänsla sitter hon där och fyllnar till sällskap med en avsigkommen sjöman. Det är upprörande! Den lilla staden sjuder av rättmätig harm. Cora sandel har tagit det sin uppgift att vara språkrör för den förtrycka, ensamma människan, som kämpar för sin andliga existens i en atmosfär av inskränkthet och auktoritär moral. Det temat går igen i hela hennes författarskap, alltifrån debuten med böckerna om Alberte. Utan spår av sentimentalitet uttrycker hon sin medkänsla med de oförstådda och utanförstående. Kranes konditori blev mycket uppmärksammad när den kom ut första gången 1946