LÅNGT HÄRIFRÅN (FAR AWAY) Pjäser

CARYL CHURCHILL

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Pjäsen består av tre korta delar. I den första kan en ung tjej, Joan, inte sova. Hon berättar för sin moster att hon sett sin farbror slå folk med ett järnrör. I andra delen, flera år senare, har Joan blivit hattmakare; hon har en spirande vänskap med en annan hattmakare, Todd. I sista delen, ytterligare flera år senare, har Joan och Todd tagit sin tillflykt till Harpers hus, och hela världen – inklusive fåglar, djur och insekter – verkar nu vara i krig.

#churchill