LES DETORS CIORAN, OU MANSARDE A PARIS AVEC VUE SUR LA MORT (Ciorans villovägar, eller en vindskupa i Paris med utsikt mot döden) Pjäser

Språk: Franska

Skådespelare: 13 | Roller: 5 k , 8 m

#Dramatik för vuxna

Detta är en pjäs som reflekterar över en person som historien har glömt: Filosofen. En person som förr i tiden var framstående , har nu blivit en cynisk person utan minne, en tragisk andrahandsfigur. Förr visade han människorna hur de skulle finna ljuset. Idag kan han bara konstatera att människorna är blinda och utan riktning för sina liv. I Matei Visniecs pjäs blir den rumänske filosofen Emil Cioran arketypen för filosofen av vår tid. Som den samtida världen är han drabbad av minnesförlust och själens splittring, av det outhärdligt motsägelsefulla i att vara människa.

#biografiskt  #filosof