LILLE LUTHER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

Lille Luther handlar om vuxna som inte riktigt vill bli vuxna. Och om barn som längtar efter att få vara barn. Om växande. Och om att åldras och bli liten på nytt. Som Mormor, som inte riktigt vet var hon befinner sig i tillvaron. Om hon är stor eller liten? Om det är natt eller dag? Eller vem det egentligen är som tar ansvar och bestämmer därhemma. /Irena Kraus

#ansvar  #familj