LINDNÄS Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 4 k , 6 m

#Dramatik för vuxna

Sofia Aminoffs sinnliga historia utspelar sig på en herrgård i Finland mitt under brinnande krig. I centrum står Emie och hennes försök att bli vuxen, att välja rätt, att finna vem hon är bortom herrgårdar, familj och krig. En släkthistoria med klara Tjechov-klanger.

#familj