LYCKTA DÖRRAR Pjäser

JEAN-PAUL SARTRE

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

#enaktare

Sartres klassiska existentiella pjäs.
Tre fördömda själar slussas in i ett rum i Helvetet och ingen av dem vill kännas vid orsaken till varför de hamnat där. De menar alla att de bara är offer för omständigheter i livet, och betvivlar därför starkt att de kommit rätt. Medan de väntar på bödeln snärjs de ofrånkomligt in i varandras livslögner och tvingas skärskåda sig själva.
I det helvete som Sartre målar upp släcks aldrig lyset, man sover aldrig och det finns inga speglar.

”Helvetet – det är de andra.” (Garcin i Lyckta dörrar)

#efterdöden  #existentialism  #kammardrama  #klassiker