MAGASINET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

I ett rum någonstans mellan liv och död sitter några människor och nöter på varandra med ord, den ene mer välformulerad än den andra. Det är Greven, Baronen, Juden, Damen och Flickan. Så småningom uppenbarar sig också Prästen. Och med honom ett nytt ämne att hugga sina verbala tänder i.

 

#radioversion