MÄNNISKOR OCH MÄNNISKOR  Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

”Människor och människor” handlar om mod, smärta och drömmar. Om sambandet mellan fem personer med olika livsöden och staden som binder dem samman. En dag förändras livet för sjuksköterskan Jenny: en ung man förs in med bår på akuten och han är övertygad om att livet är slut. Jenny tar in honom i sitt hem och sin familj, fast besluten att hjälpa honom tillbaka till livet.
Vad gör en människa god? Och hur förblir vi goda i våra svåraste och mörkaste stunder?

”Emma Broström har tecknat sina karaktärer med omsorg” (VLT)

#mod #smärta #drömmar