MÄNNISKOVÄNNEN Pjäser

HANS MAGNUS ENZENSBERGER

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 4 k , 6 m

#Dramatik för vuxna