MARIA CALLAS – obesvarat liv Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 k

#Dramatik för vuxna

Sen kväll i Paris. Åren har gått, rösten är borta, Onassis har gift sig med Jackie. En gång var en hon tjock oälskad flicka i Brooklyn.
Det var innan hon skapade sin nya röst och sin nya kropp och blev gudinnan Callas.
Vem var det? Och vem är hon nu?
En människa utan röst….

#biografiskt  #opera  #sopran