MARKNADSAFTON Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare, #Komedier

#enaktare, #klassiker, #komedi

En liten pärla i Mobergs dramatik, en folkkomedi i en akt. Med psykologisk klarsyn berättar Moberg underhållande och kärleksfullt om hemmansägaren Magni och hans vedermödor med två kvinnor. Lovisa är hans trogna hushållerska, som hoppas och vill bli matmor på gården, Teresia vill samma sak, och hon lockar Magni med en välfylld bankbok mot äktenskapslöfte. Lovisa hotar med att kräva ut många års innestående lön, om hon inte blir den utvalda. Och det är ungefär lika mycket pengar som Teresia har på sin bankbok. Magnis rival här är fjärdingsman Rapp, som vill ha Lovisa, men bara med hennes innestående lön – som alltså Magni bara kan betala om han tar Teresia och hennes bankbok. Men Teresia vill förstås inte betala hushållerskans lön ”med ränta på ränta” och tömma bankboken. Man gissar snart att Magni, hur han sprattlar i äktenskapslöftenas garn, måste ta Lovisa. ..