MIRRIMO SIRRIMO Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 4 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Historien är en sorts mörk saga. Jonas, som är styckets huvudperson, har skyddats mot livet och är därför utan erfarenheter. Trots detta börjar Jonas så småningom att växa och utvecklas. Ett kraftfullt, livsnödvändigt frö har slagit rot inom honom, och kräver att få utrymme för att så småningom kunna slå ut till en slags självständighetens blomma. Denna växt gror i protest mot allt som vill kväsa, skrämma och tukta, och även om det blir en krokig och ranglig blomma, så är den en triumf över allt som är förstörande.

#identitet