MÖRKRET SOM GER GLÄDJEN DJUP Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna

En smärtsamt vacker sorgesång. En mors lamentation över sin sons mentala sjukdom. Texten blir den obändiga kärleken och ömhetens bro över fasans avgrund, Skriven med oändlig ömhet och stort raseri, i kampen för överlevnad. För livet, kärleken och glädjen!