NAKNA SOM FOSTER OCH GUDAR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna

Nakna som foster och gudar berättar om den svenska poeten och författaren Karin Boye,  hennes livspartner Margot Hanel och deras gemensamma, tragiska öde.
1941 hittades den kända poeten Karin Boye död i Alingsås. Hon hade tagit sitt eget liv. Karin Boyes diktning och verk är idag en del av svensk litteraturkanon. Hennes självmord är en av de mest kända tragedierna i kulturhistorien, men vad många än idag inte känner till är den sörjande som hon lämnade efter sig. Karin Boye levde de sista sju åren av sitt liv tillsammans med en kvinna. Kvinnan hette Margot Hanel och var judinna från Berlin, 12 år yngre än Karin. Under hela deras förhållande blev Margot osynliggjord och förminskad av Karins familj och vänner. Ensam i Sverige, utan möjlighet att återvända till hemlandet, blev hon till och med förnekad efter Karins död.
Karin och Margot levde tillsammans i en tid då homosexualitet var olagligt. Anti-semitismen var utbredd, även här i Sverige, och nazismens framväxt i Tyskland kulminerade i ett världskrig. Idag ser vi åter hur fascistiska krafter växer sig i starka i Europa, och hur nya flyktingströmmar möts av krav på stängda gränser.

Det här är en pjäs om kärlek och konst, men också om minnen och om historia. Vad kan vi lära av historien? Vem får vara med och skriva den? Vilkas erfarenheter är det som synliggörs och vilka göms undan? /Isabel Cruz Liljegren

#hbtq #biografiskt