NATASCHA KAMPUSCH Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

”Natascha Kampusch är en fantasi i gränslandet mellan fiktion och verklighet inspirerad av den verkliga Natascha Kampuschs liv. År 2006 flydde hon från sin kidnappare Wolfgang Priklopil och hans hus i Strasshof, en liten villaförort utanför Wien i Österrike. Hon kidnappades på väg till skolan 1998. Verklighetens Natascha Kampusch är nu 25 år och har även skrivit en bok om sina upplevelser.” ur Stockholms Stadsteaters presentation

#biografiskt  #Europa