NATTFOLKET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

I en nära framtid finns det inte plats till alla. De som ser till att allt fungerar i samhället jobbar på natten, de kallas Nattfolket och får ingen egen plats. Det vanliga dagsfolket och nattfolket lever i två skilda världar. I ett flickrum uppstår ett hemligt möte mellan dessa världar när Sonya måste börja dela sitt rum med Akka, en flicka från Nattfolket. De ska egentligen inte träffas. När Sonya är i skolan sover Akka i hennes rum. Men små tecken gör det ändå tydligt att det lever två människor på samma plats och tjejerna söker sig till varandra. När Akka sedan blir sjuk måste Sonya ge sig ut på ett farligt uppdrag.

Från ca 11 år.

Urpremiär på Byteatern 7 februari 2020

”… rymmer några av vår tids mest ödesmättade frågor: Klimatkrisen och ekonomisk ojämlikhet.” /Barometern