NORMAL Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Vem var Peter Kurten som gick under namnet vampyren från Düsseldorf och avrättades med giljotin 1932 för att ha dödat sammanlagt 9 män, kvinnor och barn.
Anthony Neilson följer rättegången mot Kurten. Hans unge försvarare Wehner åberopar mentalsjukdom för att fria Kurten från hans bestialiska mord. Allteftersom dramat fortskrider blir den naive advokaten varse att det inte kommer att bli lätt. Wehner dras med i en stökig och makaber dans med Kurten och dennes förbryllande hustru och kommer fram till den förbluffande slutsatsen, att hans klient faktiskt är oroväckande normal.

#juridik  #biografiskt  #mord