NORWAY.TODAY Pjäser

Språk: Danska, Norska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 16 år

Pjäsen har väckt stor uppmärksamhet i hela Europa. Norway.today skildrar en tragisk och verklig händelse. Två ungdomar finner varandra på internet, de beslutar sig för att ta livet av sig och hoppar tillsammans från den 600 meter höga klippan Prästestolen vid fjorden i Norge. Händelsen väckte sorg och förstämning, men Bauersima ger den i detta drama ett nytt och annorlunda perspektiv. Är livet för enkelt?