OCEAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 16 år

Ocean är en svart, rolig och sorglig föreställning om intimitet. Om sex, svek, saknad och solidaritet. Om kärlek och missbruk. Om rädsla och längtan.
I en globaliserad individualistisk värld där rädsla, extremism och förtryck sprider sig som eld i torrt gräs, växer samtidigt en intimitetshunger och ett behov av gemenskap sig allt starkare. I Ocean får vi möta tre generationer; tonåringarna, föräldrarna och ”mormödrarna” som alla på olika sätt ställs inför frågan: vad är intimitet? Är det sex? Kärlek? Att bara känna sig nära någon? Eller kan det vara något helt annat? Är det livsviktigt? Eller kan det vara livsfarligt? Och hur ska den som aldrig fått uppleva intimitet våga lita?

”Dramatikern och regissören Paula Stenström Öhman har utvecklat en alldeles egen teaterestetik” – SvD

Minst 5 skådespelare

#sex, #saknad #svek #solidaritet #kärlek #missbruk