OKET Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Franska, Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Hur långt är vi egentligen beredda att gå för hjälpa andra?
Följ det spännande mötet mellan Athor och Juddha som till synes står långt ifrån varandra socialt och som människor. Men är det verkligen så? Athor och Judith speglar vår ibland starka dubbelmoral, rädsla för det okända, såväl runtomkring oss som inom oss. Står deras möte på humanismens eller cynismens grund? Vågar du möta dom? Och dig själv?