ÖKNEN ÄR DIT MAN GÅR NÄR ALLT ÄR REDAN ÖVER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Utgångspunkten för pjäsen är den bibliska berättelsen om Kain och Abel. Pjäsen utspelar sig på en institution eller ett häkte, där Gud själv försöker utreda omständigheterna kring Abels död. Utanför samtalsrummet ligger det onåbara Eden, som står tomt sedan Adam och Eva fördrivits därifrån. Inne i rummet kallar Gud vittnen inklusive den döde för att lägga samman berättelsen om mordet.
”Öknen …” kretsar kring avund, orättvisa, exil och hemhörighet, om familjer, makt, ensamhet och villkorslös kärlek. Skickligt och fängslande bygger Jonas Brun en existentiell, brutal, respektlös och rolig text av alla mosaikbitar. En pjäs som berör på djupet och som ställer de stora grundfrågor som går genom alla människors liv.

#orättvisa #avund #makt #exil #ensamhet

5 roller (2k, 2m ,1 könlös)