ÖVERLÄKAREN SOM DRÖMDE OM ATT GÖRA EN BIRDIE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

#enaktare, #satir

En liten pärla till enaktare om två golfande läkare. Vi möter den ny-pensionerade kirurgen Hennock Bakmark och den 45-årige distriktsläkaren Arne Johansson vid femte hålet, strax innan fåren invaderar banan och tvingar de båda männen att stanna upp. Men det finns omständigheter i livet, och på golfbanan, över vilka inte ens läkarståndet rår. Det här är satir, en spänstig swing med järnfemman, avslutad med en mjuk putt av ömhet.