PÅ STRANDEN AV VÄRLDEN (On the Shore of the Wide World) Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 4 k , 6 m

#Dramatik för vuxna

En stor och älskad föreställning på Royal Court.

The Times skrev: ”Stephens är ännu inte Tjechov, men han har förmågan att se motsättningarna inom människorna, han sympatiserar motvilligt med deras missförstånd, lögner och dårskaper…han älskar sina rollgestalter och utan sentimentalitet önskar dem deras bästa! Vem gör om det?”

Detta är en brett upplagd familjekrönika med tre generationer i kärlek, sorg, tillkortakommanden och drömmar. Simon Stephens håller på att befästa sin position som den intressantaste av de unga engelska dramatikerna.