PEGGY PICKIT SER GUDS ANSIKTE Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Engelska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Peggy Pickit är Roland Schimmelpfennigs bidrag till en Afrikatrilogi, en tredelad teaterkväll som tar upp det komplicerade förhållandet mellan Afrika och Västvärlden och kommit till stånd i gemensamt projekt mellan engelska, tyska och kanadensiska författare och regissörer. Uruppförandet tog plats  i somras på  Vulcano Theatre i Toronto.
Carol och Martin är bjudna på middag hos Liz och Frank. De återses efter sex år – Carol och Martin har arbetat som läkare under svåra förhållanden i en krishärd i Afrika, medan Liz och Frank tjänat pengar hemmavid, byggt hus, och fått barn. Samtalet kommer allt mer att handla om en föräldralös unge som Carol och Martin har lämnat efter sig, när de tvingades fly undan inbördeskriget. Motsättningarna mellan paren skärps under kvällens lopp. Carol börjar prata med en plastdocka, Peggy Pickit, och en snidad afrikansk träfigur som Carol och Martin haft med sig som gåva till värdparet, för återställa vänskapsförbindelsen – men den vidgande klyftan låter sig inte överbryggas.