PERSERNA Pjäser

Författarens info saknas...

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

#klassiker

Aischylos Perserna, uruppförd 472 f.Kr, är den äldsta av alla bevarade grekiska tragedier och skildrar dramatisk samtidshistoria: persernas angrepp på Grekland knappt tio år tidigare, inklusive slaget vid Salamis 480. De flesta av åskådarna hade minnen av vad som framställdes på scenen, och många av dem hade liksom författaren själv deltagit i striderna. Det remarkabla är att händelserna inte ses ur segrarnas utan ur förlorarnas perspektiv. Det antyder möjligheten av försoning och förståelse även i de mest avgörande av händelser.

Svensk översättning av Jan Stolpe och Lars-Håkan Svensson.

#tragedi  #grekerna