POINT OF NO RETURN Pjäser

Språk: Tyska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

När Yael Ronen påbörjade arbetet med “Point of no return” i juli 2016 skulle den handla om relationer och sex.
Men den 22 juli gick David S. ut på den skjutrunda i München som kom att försätta hela staden i tumult.
Temat ändrades genast och istället utforskar Yael Ronen den komplexa psykologiska dynamiken inom varje individ under en terrorist-attack.