POJKARNA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

#dramatisering

Dramatisering: Ninna Tersman

Tänk om man kunde prova en annan kropp?
Kim, Momo och Bella är fjorton. De håller sig för sig själva, hänger hela dagarna i Bellas i växthus. Där inne, omgivna av allt växande och prunkande, kan de glömma den skoningslösa förändring som pågår i deras kroppar. Där är de skyddade från killarnas utmanande blickar och förnedrande behandling. Tills en dag, när ett skott från en okänd växt anländer. Den växer snabbt till en jättelik blomma, vars nektar innehåller något mycket underligt: Förmågan att under några timmar förvandla dem till pojkar. Något som snart blir oemotståndligt för dem alla. I synnerhet för Kim, som får allt svårare att hantera förvandlingen tillbaka till flicka.

Pojkarna handlar om frihetslängtan, att slippa känna sig fången i en kropp eller könsidentitet. Och vad händer om den nya kroppen känns mer rätt än den gamla?