PRINSESSAN HAMLET Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Engelska, Finska, Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Dramatik för vuxna, #Från ca 16 år

Ju ivrigare mamma Gertrud försöker tvinga in sin dotter i prinsessrollen, desto mer känner hon att hon inte hör hemma i den här rollen, i den här världen. På sin födelsedag tänker hon ta farväl av alla dessa krav med en storslagen gest och kasta sig ner i havet från klipporna som en brinnande fackla. Men hennes planer omintetgörs och hon förvisas till en klinik där hon ska botas från sina icke-konformistiska, anarkistiska idéer.

I sin feministiska Shakespare-spinoff skildrar Karhu en modern ung kvinna som slits mellan den djupaste melankoli och ett villkorslöst uppror. I kraftfulla, associativa bilder berättar hon om kampen för ett självständigt liv, och om den styrka som denna kamp kräver och som snabbt försvinner.

”Psykologisk bräcklighet blir alltså pjäsens verkliga tema: oförmågan att anpassa sig till normer och krav, bilden av statsprinsessan eller helt enkelt att se bra ut som kvinna. Prinsessan är lika utmattad av sin roll som Hamlet i Müllers ’Hamletmaskinen’ och lika driven, lika splittrad, som hos den engelska dramatikern Sarah Kane” /Die deutsche Bühne

Roller: min 3k, 3m + statister