PRINCESS HAMLET Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Engelska, Finska, Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

PRINCESS HAMLET utforskar teman ur William Shakespeares Hamlet, som sanning, kärlek, svek och makt; Men är samtidigt ett helt självständigt arbete. Pjäsen är poetisk, avantgardisk och samhällskritisk, och med sin serieteckningsliknande form utmanar den gränserna för det sceniska, och öppnar för en ny form av visuellt berättande.

Kärnan i PRINCESS HAMLET är kopplingen mellan galenskap och kvinnliga konstnärskap. Varför måste en kvinnlig konstnär vara galen för att hitta sin roll i historien? Varför minns vi bara de kvinnliga konstnärer som har tagit livet av sig, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Amy Winehouse – och vad som hände med alla de andra? Är det möjligt att vara kvinnlig konstnär utan att gå in i galenskap? Hur göra något stort och ändå överleva?

“We remember those princesses who kill themselves, who leave
on time,
forcefully,
go down in flames.
The rest
they are nothing but women
who weren’t capable of living
no one remembers them, they are
erased by wind and sand from the pages of history until no trace remains.
This will not happen to me.”

 (min 3k, 3m + statister)