PUSH UP 1-3 Pjäser

Språk: Engelska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Pjäsen är en aktuell, svart och oerhört rolig komedi om kvinnor och män som är anställda i ett jättestort företag. Hur kämparde inte för att nå de olika chefspositionerna, för att nå styrelseposterna och utlandsrepresentationen! Eller kommer de tillkorta å yrkets vägnar? De får sparken, de fråntas sitt inflytande och de förtidspensioneras! Så grymt går det till. Vad hjälper det med vänsterprassel och sex med chefen? Vad hjälper det med bodybuilding och push ups? Det är väldigt underhållande och väldigt igenkännbart!