RADIO NOIR Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

En modern omdiktning av den antika mytens sirener, som från sin ö lockade förbiseglande sjöfarare i fördärvet. Här hör vi nattradioprataren, som hallucinatoriskt mässande lockar lyssnaren in i sin destruktiva och samhällsomstörtande medvetandeström. En skrämmande och suggestiv monolog, från en av den nya tyska dramatikens företrädare.