SAVED Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 10 | Roller: 3 k , 7 m

#Dramatik för vuxna

Denna hjärtskärande familjehistoria utspelar sig i engelsk underklass. Det börjar som en spirande kärlekshistoria mellan Pam och Len. Pam inleder sen en olycklig relation med Fred men trots detta bor Len kvar hos Pam och föräldrarna som slutat tala med varandra. Vem som är far till Pams oönskade barn är osäkert, men bebin går ett tragiskt öde till mötes. Starkt våldsamt och gripande.