SHYLOCK Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 16 | Roller: 6 k , 10 m

#Dramatik för vuxna

Pjäsen utspelas i Venedigs judiska getto 1563 och är inte en bearbetning av Shakespeares pjäs. Shylock är en framgångsrik penningautlånare med en passion för gamla böcker. De senaste tio åren har han glatt sig åt vänskapen med en levnadstrött venetiansk köpman, Antonio. Liksom dessa två huvudpersoner har också alla andra rollgestalter blivit nyskapade. Pjäsen hade världspremiär på Dramaten 1976 och fick en stor framgång.