SITTA KVAR! Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Vem är det som bestämmer vad som är rätt eller fel, coolt eller töntigt? Vilken musik man ska lyssna på eller vilka killar som är snygga? Varför vissa har många kompisar och andra inga alls? Varför är en del häftiga om dom hånglar med många medan andra får värsta ryktet? Varför kan man inte bara vara den man är och skita i vad alla andra säger?
Sitta Kvar handlar om det och om Anna, Oskar, Madde och Mackan som måste sitta kvar och plugga extra en eftermiddag eftersom de alla har misslyckats med betygen. Oskar är rädd för Mackan och Mackan är kär i Madde och Madde tycker Anna är en tönt och Anna vill bara ha nån att prata med. Sitta kvar bekräftar en och annan föreställning om tillståndet i skolan i dag. Viktigare är att pjäsen visar detta klassrum inte som ett avskilt, isolerat socialt och mänskligt helvete. Utan som ett litet hörn av dagens samhälle.

#identitet  #skola