SKENET Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog, #parafras

”En fri parafras på Jeanne d’Arcs öde, nu utspelad på 1900-talet… en aktivist som bejakat kärleken, värnat ekologin och lett kampen mot samhällets anonyma maktapparat…” (DN)

”… elegant övertalande… som ställer krav på publiken.” (AB)

#biografiskt  #historia  #parafras  #aktivism