SLÄPP FÅNGARNE LOSS, DET ÄR VÅR! Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 4 k , 6 m

#Familjeföreställningar, #Från ca 6 år

Fritt efter Tage Danielssons filmklassiker.
En charmfull scen-version för hela familjen!
Möt en helgalen fängelsedirektör, stolliga fångvaktare, förvildade fångar och kärleksfulla medmänniskor som väcker viktiga frågor om empati, värderingar, mod, civilkurage och förstås – frihet.


”en mycket danielssonsk naivistisk dröm om jämlikhet med fiffigt verbal humor” (Lars Ring, SvD)