SLÄTTSKYMNING Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Uppsala universitets devis ”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”, hamnar i en ny kontext, när historiestudenten Felicia objuden kommer hem till sin professor, Erland. Hon konfronterar honom med ett kvinnligt perspektiv på makt, klass och akademiska hierarkier, och ifrågasätter med emfas vem som har rätten att skriva historia, och hur historieskrivningen ska se ut.