SOFOKLES ANTIGONE Pjäser

BERTOLT BRECHT

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

PROLOG TILL ANTIGONE (1951)
(In på scenen kommer de som spelar Antigone, Kreon och siaren Tiresias.
Stående mellan de två andra vänder sig den som spelar Tiresias till publiken:)
Vänner, ovant
Må det höga språket klinga
I tusentals år gammal skaldekonst
Som vi har instuderat här. Okänt
Må diktens ämne vara, ändå så välbekant
För forna tiders åhörare. Så tillåt oss
Att presentera det för er. Här är Antigone
Konungadotter av Oidipus stam. Och här står
Kreon, tyrann i staden Thebe, hennes morbror. Jag är
Tiresias, siaren. Han där
Leder ett erövringskrig mot det fjärran Argos. Hon
Gör uppror mot det omänskliga, och han förintar henne.
Men hans krig, som nu kallats omänskligt,
Det bryter samman. Den okuvligt rättrådiga
Har utan hänsyn till det egna förslavade folkets offer
Fått slut på kriget. Vi ber er
Att söka hos er själva efter liknande bedrifter
I det närmaste förflutna eller frånvaron
Av liknande bedrifter. Och nu
Får ni se oss och de andra skådespelarna
En efter en beträda den lilla skådeplats
Där spelet nu skall börja, och där en gång under
Djurskallar från barbariets offerriter
I urgrå forntid mänskligheten
Reste sig.

#brecht  #klassikerbearbetning