SOLISTEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 3 m

#Dramatik för vuxna, #Musikteater Musikal Opera

Om Iannis Xenakis banbrytande gärning inom den moderna musiken i allmänhet, och om slagverkskompositionen PSAPPHA i synnerhet.

Niklas som ska framföra verket får tekniktrassel, och för att rädda situationen kastar han om i programmet, och berättar om Xenakis och stycket innan han spelar det.

Det här närmast en teatral essä insatt i en scenisk situation. Bärande tema är kärleken till musiken den berättar om, och viljan att sprida kunskap om verket och kompositören. Men också solistens utsatta position vid konserter speglas i den kjellbyeskt underfundigt skruvade berättelsen.

#frihet