SOMMARREGLER Pjäser

SOMMARREGLER av Mats Kjelbye, Rasmus Lindberg, Isabel Cruz Liljegren & Samira Motazedi, fritt efter Shaun Tans bok.

Bryt aldrig mot reglerna. Framförallt om du inte begriper dem. Sommaren är full av oskrivna regler. Med melankoli, humor och spänning utforskas vuxenvärldens sociala normer med barnets skarpa blick.