SØRSIDEN Pjäser

Språk: Engelska, Norska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

I SØRSIDA är släkten samlad i sommarhuset en solig sommardag. Ett dilemma, så litet och oskyldigt, som kunde ha blivit löst på det enklaste sätt, får katastrofala följder när känslorna svallar.

#familj  #absurdism