STILLESTÅND (Headstate) Pjäser

IRVINE WELSH

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 1 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Pjäsen utspelar sig i England i mitten på 90-talet, Martin, John och Tina irrar runt nerdragna i en virvel av droger, sex och missriktad längtan. Livet är kört i väggen, längtan efter kärlek och närhet är allt. Den enda person som känner till en väg ur detta är Mickey, mördad av trojkan själv som nu gått vilse.
Världen stannar upp, allt står stilla och minnnen och historien spelas upp.

#missbruk