SUZANNAH Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Engelska, Estniska, Norska, Polska, Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 3 k

#Dramatik för vuxna

Monologisk för tre skådespelare. Mycket vet vi om den store författaren Henrik Ibsen, men hans hustru Suzannah, vem var hon? Jon Fosse har fångat denna kvinna i ett livfullt porträtt i tre av hennes åldrar, den unga sturska kvinnan, den medelålders hustrun och den gamla Suzannah. Hon betraktar sitt liv genom samlevnaden med Ibsen, med kärlek, bitterhet och sorg. Det är ett starkt stycke dramatik som både är tre underbara kvinnoporträtt men som också ger en lysande bild av den store författaren.