THE BALANCING ACT Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Hur ska mänskan rädda sig från världens undergång, frågar Bond i denna uppsluppna och groteska dance macabre. En fläck på golvet i ett rivingshus som kontrolleras maniskt av en ung flicka skapar upptakten till en serie märkliga möten mellan människor i en kedja som blott avbryts av den brutala döden. Här dansar enbenta tiggare och en fantasilös förman finner sin lycka i smattrande flamenco. Sällan har man läst Bond på så uppsluppet humör.