THE CRIME OF THE TWENTY-FIRST CENTURY Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Det förflutna har upphört och naturen – till och med himlen har förändrats. En kvinna lever i en ökenartad omgivning i en vit grushög. Några få människor kommer till henne för att söka en plats att gömma sig, men utsätter sig för de stora existentiella frågorna.