THE RITUAL SLAUGTHER OF GORGE MASTROMAS Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 7 | Roller: 2 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Spännande som en thriller är den. Dessutom formmässigt intressant.
Från vaggan till det bittra slutet följer vi en man som är ganska snäll, ganska trevlig, ganska juste. En medelmåtta helt enkelt.
”Godhet eller feghet?” ekar som ett mantra genom pjäsen och Gorges liv, fram till den dag då han får ett erbjudande han inte kan motstå.
Med tre gyllene regler för ögonen (nr 1: När du vill ha någonting – ta det) byter hans liv helt och hållet riktning. Och medelmåttan är strax ett minne blott.
Och ett nytt liv börjar – skrupulöst, kreativt, våghalsigt och: framgångsrikt.