THE SNOW QUEEN Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 3 år

#dramatisering

En dramatisering av H C Andersens saga. Kenny låter fyra clownkaraktärer berätta sagan om Snödrottningen. Men sagan får konsekvenser såväl för berättarna som för berättelsen.