THORDS VÄRLD Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

I den belamrade hemmiljön pågår en nedfrätning. Ingen lämnar lägenheten. De tre personerna, två kvinnor och en man, rör sig kring varandra som gamar, som vårdare, som hjälpsökare. Två av dem är gifta med varandra. Den tredje är där för att försöka sona en lång serie brott som hon känner på sig att hon är skyldig till, men inte kan identifiera.
Alla går de bort sig i sina kratrar av äckel och smärta. Men någon kommer att resa sig. Kanske till och med två av dem. Ja, i själva verket är det bara en som kommer att drunkna. Det är den som inte kan se märkena efter sig själv i de andra. Den som fortsätter skratta när en annans naglar slits ur fingrarna. De två som håller sig något renare kommer att ta sig ut ur bilden och in i en annan bild. Det måste jag hoppas. /Martina Montelius 14 juni 2011