TOLVSKILLINGSOPERAN Pjäser

Bertolt Brecht

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Musikteater Musikal Opera

#klassiker

Av Bertolt Brecht & Curt Weill.