TUESDAY Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 11 | Roller: 3 k , 8 m

#Dramatik för vuxna

En ung flicka sitter ensam på sitt rum och pluggar. Hennes pojkvän, som är soldat, dyker oväntat upp på permission från sin utlandspostering. Det som händer i det lilla rummet under de följande nittio minuterna ska komma att förändra flickan för all framtid – hennes attityd till fadern, till krig och våld, och till själva livet.