UNDER BÄLTET (Below the belt) Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 3 m

#Dramatik för vuxna

Ett komiskt maktspel om tre kvalitetskontrollanter utplacerade i företagets skamvrå – en fabriksanläggning i Afrika. Pjäsen undersöker ett slags psykologisk terror som går hand i hand med den hårda konkurrensen inom storföretagen. Isolerade från civilisation får rollfigurernas nitiska och sadistiska kamp oanade dimensioner.